Waarom?

“Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de Heer, zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. HEER van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt”

Psalmen 84: 12, 13

Zuid Afrika is een land met twee gezichten: naast een erg rijk deel heerst er ook extreme armoede. Het plaatsje Dundee – waar wij werken – ligt in het noorden van Kwazulu Natal en is een plattelands stadje, met circa 30.000 inwoners in het stadje zelf, en zeker 60.000 inwoners er direct omheen. Het is ook een echt mijnstadje, met circa 4 actieve kolenmijnen direct in de buurt. Het grote probleem hier is dat de meeste van deze 60.000 inwoners leven in de verschillende ‘townships’ om Dundee heen, met weinig of geen voorzieningen. De werkloosheid ligt hier tussen de 50 – 80 procent. Daarnaast zijn er grote gezondheidsproblemen. Circa 50% van de overwegend Zulu bevolking heeft HIV/AIDS. Ondanks dat de medicatie gratis wordt verstrekt nemen vele mensen – door onwetendheid of doordat medicijnmannen of -vrouwen (sangoma’s) andere methoden beweren – hun medicatie verkeerd, met alle gevolgen van dien. Veel van de HIV/AIDS patienten hebben ook Tuberculose, wat veelal leidt tot snelle achteruitgang, en vaak ook tot de dood. In dit gebeid zie je dan ook veel dat de middengeneratie reeds gestorven is en dat de (wees)kinderen, soms met alleen nog een oma, het huishouden proberen te runnen. Een ander probleem is dat er veel tiener zwangerschappen zijn, onder andere in de hand gehouden door de overheid, doordat zij voor ieder kind een uitkering beschikbaar stellen. Daarnaast is het hebben van kinderen in de Zulu cultuur ook een status symbool. Tevens vind je in de townships een hoog aantal alcoholisten, ook in stand gehouden door de vele drankwinkels in de townships. Wat betreft huisvesting is het niet veel beter. Mensen leven in armoedige omstandigheden, zonder electriciteit, gas, water of licht. Eten wordt gemaakt op kleine kookpotjes, veelal werkend op steenkool. De gemiddelde huizen bestaan uit ijzerplaten, en ook uit lemen muren. Voor grote wateroverlast zijn deze huizen zeker niet bestand. De regering doet er helaas niet veel aan. Ze proberen wel wat infrastructuur (lees wegen, water en electriciteit) aan te brengen, maar vele pogingen blijven soms op het bureau liggen of helaas ook komen door corruptie helaas nooit tot stand.

Melusi probeert in deze omgeving door verscheidene activiteiten en bedieningen de mensen te helpen zoveel als ze kunnen, door middel van:

  • een voedsel-voor-werk programma. Hierdoor krijgen de moeders die werken twee keer per week een voedselpakket, voor twee ochtenden praktisch werk op de missie;
  • een carecenter. Hier worden HIV/AIDS patienten opgevangen en door middel van goede voeding en goed gebruik van medicatie weer geholpen. Circa 50 % van alle patienten kan na verloop van tijd weer teruggeplaats worden in de gemeenschap;
  • verscheiden kinderbedieningen. Door de kinderen weer even kind te laten zijn kunnen ze ‘hun problemen’ even vergeten. Daarnaast leren we hen ook de verhalen uit de Bijbel;
  • tienerclubs en bijbelstudies. Hier verkondigen wij de liefde van Jezus, maar gebruiken wij deze tijd ook om de mensen voor te lichten wat betreft gezondheid en HIV/AIDS;
  • Opvangcentrum voor verslaafden en daklozen. Wij kunnen circa 15 daklozen opvangen en door middel van goede voeding en verschillende discipelschapscurssen hun voorzien van lichamelijke en geestelijke input;
  • Outreach programma’s. Door verscheidene families in de townships te bezoeken geven wij aan diegene die het echt nodig hebben zowel lichamelijk voedsel – door middel van een voedselpakket – als ook geestelijk voedsel – door de verhalen en getuigenissen die we met hen delen.

In 2009 en 2010 mochten we al eens 6 maanden op Melusi verblijven. In
deze tijd heeft God tot ons hart gesproken dat wij voor hem dienstbaar mogen zijn op Melusi. Dit alles met als doel de mensen daar hoop te bieden door het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus en te ondersteunen in praktische (vaak primaire) behoeften. We ervaren deze roeping als een grote uitdaging, vooral ook omdat we weten dat we onze familie, vrienden, collega’s en alle mensen die ons lief zijn achter ons laten. Het is daarom dat bovenstaande Psalm ons zo aanspreekt! Wij willen in alles op Hem vertrouwen!