Nieuwsbrief februari 2024

Er is weer een update van de Vlaggetjes. Allereerst nog een gelukkig en gezond 2024 toegewenst. Afgelopen weken en maanden is er weer veel gebeurd op Melusi, en deze intensieve dagen zorgen er s voor dat we soms weinig tijd meer hebben om geregeld een update te versturen. Dus, dan bundelen we alles samen in weer een nieuwsbrief. We zijn dankbaar dat ook in deze intensievere dagen, we rust en vrede mogen vinden bij onze Hemelse vader. De afgelopen weken sprak ons met name deze tekst uit Jesaja ons aan:

“Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.” Jesaja 40:31

Hieronder vinden jullie onze nieuwsbrief weer. Veel leesplezier en God’s zegen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *