MELUSI YOUTH CONFERENCE 2022

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven. — Petrus 1:3 (NBV)

Vorig weekend hebben we de Melusi Jeugd Conferentie (MYC) gehad. Nadat het twee jaar niet door kon gaan vanwege COVID was de feestvreugde en het animo groot dit jaar. Er waren rond de 1000 jongeren iedere dag! Het thema was: Jesus, our living hope! (Jezus, onze levende hoop). Het was een voorrecht om zo’n grote groep te mogen vertellen over die levende hoop! We hebben hard gewerkt met het team en de vrijwilligers, we hebben mogen zaaien in de jonge levens en we hebben geloof dat God verder zal werken. Wat dienen we een grote, trouwe Koning!

Gedurende de eerste dag mocht Daniel het woord delen uit 1 Petrus 1:3, waarin God in Zijn liefdevolle genade Zijn Zoon heeft gegeven om ons de kans te geven om opnieuw geboren te worden, zodat wij een eeuwigdurende levende hoop mogen ontvangen. Vele jongeren antwoordden positief en gaven hun leven aan de Heer.

Iedere dag had een zelfde soort indeling. In de ochtend begonnen we met een bijeenkomst van het team en de vrijwilligers met mededelingen, een korte overdenking door Peter, en gebed. Daarna kwamen de jongeren binnen, met een bus of de vele taxi busjes die we geregeld hadden. Om 11.00 uur begon de eerste sessie in de tent, met drama, dans, worship, preek, gebed, enzovoort. Daarna verzorgden we voor ruim 1000 mensen lunch! Na de lunch hadden we vijf verschillende workshops waar de jongeren keuzes konden maken welke ze wilden volgen. Zo was er een Kids Church voor alle onder de 12 jaar, waar Daniel leiding aan gaf. Verder was er een workshop alleen voor jongens en een workshop alleen voor meiden. Er was een workshop voor de mensen die gereageerd hadden op de preek en meer wilden weten. Als laatste was er een workshop over conflicten en uitdagingen tussen het christelijke geloof en cultuur. Na de workshops was het tijd voor entertainment, met dans, muziek, verven van een banner, voetbal en andere bal spellen, etc. Als laatste hadden we dan om 15.00 uur weer een tweede gezamenlijk sessie in de grote tent. En om 16.00 uur werd iedereen weer op de bus of taxi busje gezet om naar huis te gaan.

Een behoorlijk organisatie alles bij elkaar. Maar wat een vreugde om te zien hoe de jongeren genieten. Velen hebben Gods woord mogen horen en we bidden echt dat dit verdere mag groeien in hun leven! Bid u ook mee voor de Jeugd van Dundee in Kwazulu Natal? Dat ze Jezus als levende hoop in hun leven mogen ontvangen!

Onderstaand filmpje geeft een mooie impressie van de 3-daagse conferentie. En daarnaast nog een heel aantal foto’s!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *