MELUSI YOUTH CONFERENCE 2022

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven. — Petrus 1:3 (NBV)

Vorig weekend hebben we de Melusi Jeugd Conferentie (MYC) gehad. Nadat het twee jaar niet door kon gaan vanwege COVID was de feestvreugde en het animo groot dit jaar. Er waren rond de 1000 jongeren iedere dag! Het thema was: Jesus, our living hope! (Jezus, onze levende hoop). Het was een voorrecht om zo’n grote groep te mogen vertellen over die levende hoop! We hebben hard gewerkt met het team en de vrijwilligers, we hebben mogen zaaien in de jonge levens en we hebben geloof dat God verder zal werken. Wat dienen we een grote, trouwe Koning!

Gedurende de eerste dag mocht Daniel het woord delen uit 1 Petrus 1:3, waarin God in Zijn liefdevolle genade Zijn Zoon heeft gegeven om ons de kans te geven om opnieuw geboren te worden, zodat wij een eeuwigdurende levende hoop mogen ontvangen. Vele jongeren antwoordden positief en gaven hun leven aan de Heer.

Iedere dag had een zelfde soort indeling. In de ochtend begonnen we met een bijeenkomst van het team en de vrijwilligers met mededelingen, een korte overdenking door Peter, en gebed. Daarna kwamen de jongeren binnen, met een bus of de vele taxi busjes die we geregeld hadden. Om 11.00 uur begon de eerste sessie in de tent, met drama, dans, worship, preek, gebed, enzovoort. Daarna verzorgden we voor ruim 1000 mensen lunch! Na de lunch hadden we vijf verschillende workshops waar de jongeren keuzes konden maken welke ze wilden volgen. Zo was er een Kids Church voor alle onder de 12 jaar, waar Daniel leiding aan gaf. Verder was er een workshop alleen voor jongens en een workshop alleen voor meiden. Er was een workshop voor de mensen die gereageerd hadden op de preek en meer wilden weten. Als laatste was er een workshop over conflicten en uitdagingen tussen het christelijke geloof en cultuur. Na de workshops was het tijd voor entertainment, met dans, muziek, verven van een banner, voetbal en andere bal spellen, etc. Als laatste hadden we dan om 15.00 uur weer een tweede gezamenlijk sessie in de grote tent. En om 16.00 uur werd iedereen weer op de bus of taxi busje gezet om naar huis te gaan.

Een behoorlijk organisatie alles bij elkaar. Maar wat een vreugde om te zien hoe de jongeren genieten. Velen hebben Gods woord mogen horen en we bidden echt dat dit verdere mag groeien in hun leven! Bid u ook mee voor de Jeugd van Dundee in Kwazulu Natal? Dat ze Jezus als levende hoop in hun leven mogen ontvangen!

Onderstaand filmpje geeft een mooie impressie van de 3-daagse conferentie. En daarnaast nog een heel aantal foto’s!

Nieuwsbrief April 2020

In deze onzekere Corona tijden krijgen we vaak de vraag: wat gaan jullie doen? En helaas is het niet altijd eenvoudig om daar een helder antwoord op te geven. In onze nieuwsbrief hebben we getracht een beeld te geven wat er voor ons verandert, wat er allemaal in Zuid-Afrika gebeurt en welke hoop wij hebben! Jezus is onze levende hoop!

Melusi Youth Conference 2019

Afgelopen paas weekend mochten we weer onze jaarlijkse jeugdconferentie organiseren!  Met het thema: Jesus is Alive (Jezus leeft!), vierden elke dag ruim 600 jongeren een groot feest! Elke dag begonnen we met praise en worship, gevolgd door een boodschap. Op vrijdag vertelde Daniel waarom Jezus aan het kruis moest sterven, en legde hij uit wat de betekenis is van de opstanding. Die ochtend gaven 150 jongeren hun hart aan de Heer. Op zaterdag deelde Stephan een verhaal over twee broers, waarvan één zijn leven gaf voor de ander. Hier mochten we zien dat vele jongeren op hun knieën gingen voor Jezus.  Zondag vertelde Peter het verhaal van Lazarus en zijn verlossing van de dood. We baden met vele honderden jongeren voor bevrijding.

Tussendoor hadden we tijden van worship, geleidt door Elske en Geanne, drama, dans, spelletjes, eten en intensieve workshops met thema’s als relaties en seksualiteit, drugs, en getuigenissen. Op zondag gingen de hemeldeuren open en doordat de regen met bakken uit de lucht kwam, hebben we die dag een wat ingekort programma gedraaid.

Eén van de grootst uitdagingen dit jaar was om voor ruim 600 mensen per dag eten te koken. Het keuken team onder leiding van Madeleine, zorgde ervoor dat iedereen voldoende eten kreeg!

God is goed! Harten zijn aangeraakt en we bidden dat God’s geest zijn vernieuwend werk zal doen in deze jonge levens die we mogen dienen.

Onderstaande filmpjes zijn impressies van Goede Vrijdag en “Stille” Zaterdag:

 

NIEUWsbrief met een NIEUWtje!

Hoi allemaal,

Eerder dan normaal, vonden we het tijd voor een extra NIEUWSbrief. We hadden gewoon teveel NIEUWtjes 😉 en de meeste hiervan zijn hele mooie NIEUWtjes. Daarnaast hebben we ook een verfrissend NIEUW logo, mede dankzij Hanna Nap. BeNIEUWd? Lees snel onze NIEUWsbrief hier.

 

MYC 2018

Wat een feest!!! Met ruim 500 jongeren onze God groot maken! Vrijdag 27 april was de aftrap van onze jaarlijkse Melusi Youth Conferentie (MYC) en dit jaar hadden we gekozen voor een tent. De reden: we verwachten meer jongeren dan dat in ons kerkgebouw past.

De ochtend begon met een auto die nog even langs de townships ging. Met een stevige geluidsinstallatie kregen we ‘s ochtend vroeg iedereen nog even aan het dansen (‘the african way’). Het resulteerde dat de bus en het overige transport “nokkie” vol zaten. Met zo’n 75 vrijwilligers, waaronder een team uit Australië, was het een gezellige drukte op het terrein van Melusi. Overal zag je tieners spelletjes spelen, zingen en dansen.

Daniel was als eerste aan de beurt en hij sprak over het thema: Jesus, licht van de wereld. Vele tientallen jongeren namen Jezus voor het eerst aan in hun leven, en dat op zichzelf was al een reden voor een feestje! Het worship team, onder leiding van Elske en Geanne, zorgde ervoor dat de worship uitgroeide tot een immense passie om Jezus te eren en te aanbidden. De discipelen verzorgden verschillende dansen en drama. Tussen de diensten door waren er nog 5 workshops met verschillende onderwerpen, waar de jongeren enkele getuigenissen van de discipelen konden horen en waar ze vragen konden stellen betreffende het onderwerp. Belangrijke thema’s als het kiezen van juiste vrienden, omgaan met verlies, familie situaties en seksualiteit werden hier in kleinere groepen besproken. Tussendoor was er nog eten… ja ja, we zorgen ervoor dat alle ruim 500 hongerige monden worden gevoed!

Zaterdag was in zoverre een kopie van vrijdag, echter de beleving was nog vele malen intenser. Het was sowieso iets drukker dan vrijdag met meer dan 550 jongeren. De tent was afgeladen vol.

Zondag volgde met een dankdienst om half negen in de ochtend. Een koude regenachtige ochtend zorgde ervoor dat lang niet iedereen kwam, maar zo’n 400 jongeren hoe Peter Hambidge de jongeren uitdaagde om het Licht uit te dragen. Velen beantwoorden dit, en met tranen in onze ogen baden we voor elk voor deze jongeren. God’s geest was duidelijk voelbaar aanwezig.

Duidelijk mag zijn: God heeft vele harten mogen raken gedurende deze jeugdconferentie. Aan hem alle glorie en eer!

De aanloop naar onze Melusi Youth Conference

Eind april is onze Melusi Youth Conference (MYC). Om precies te zijn, van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 april 2017. Vorig jaar zijn we met dit initiatief gestart en dat was een groot succes. Vele jonge harten werden aangeraakt en levens zijn verandert. Wil je weten hoe het vorig jaar was, lees dan dit verslag even.

Dit jaar hebben we een andere opzet. Vorig jaar waren er ruim 300 bezoekers, en dit jaar verwachten ongeveer een gelijk aantal, ook al omdat we iets meer op de leeftijd van de jongeren letten. Met andere woorden: je bent welkom als je ouder bent dan 14! Daarom hebben we besloten om geen aparte tent te huren, maar in plaats daarvan het kerkgebouw van Melusi te gebruiken voor MYC. Deze biedt plaats aan ongeveer 350 jongeren. Maar dan gaan wel alle stoelen eruit!

Ook anders dan vorig jaar is dat we meer tijd steken in onze voorbereidingen voor MYC. Zo hebben we afgelopen woensdag een MYC preconference day gehouden, zeg maar een soort testdag. Samen met 180 jongeren, hebben we tijd genomen om God te prijzen en te aanbidden. Daarnaast boden we de jongeren een lunch aan, en deden we verschillende spelletjes. Het was benauwend warm deze dag, maar dat mocht de pret niet drukken. Wij zelf waren actief betrokken, Elske met de coördinatie van het worship team en Daniel als algeheel verantwoordelijke voor de organisatie. Daarnaast mocht hij de jongeren ook vertellen over Jezus, onze Koning en zijn Koninkrijk.

Een andere vorm van voorbereiding was dat we direct na de MYC preconference day, een kamp hadden georganiseerd voor de discipelen. Niet bij Melusi zelf deze keer, maar op een boerderij in de bergen van Normandien. Een mooi gebied, waar de jongeren konden zwemmen, wandelen, paardrijden, voetballen en volleyballen. Naast de ontspanning, stond met name ook een ‘geestelijke voorbereiding’ op het programma. Zo hebben we veel tijd doorgebracht in lofprijs en aanbidding, in gebed, in het vertellen van getuigenissen. Op vrijdagavond hadden we een erg bijzondere avond, waar God’s Geest actief harten aanraakte, en herstel en genezing plaatsvond. Een moment om niet snel te vergeten, omdat God aan het werk was! Aan Hem alle eer en glorie.

In hetzelfde kamp hebben we ook tijd ingepland voor praktische voorbereidingen. Zo waren er groepen die nadachten over nieuwe spelletjes voor MYC, een groep dat als koor fungeerde, een groep dat zich bezig hield met drama, dans en gedichten, en een groep dat bezig was met worship moves.

Al deze voorbereidingen mogen ons helpen om tijdens onze MYC God te eren. Wij kijken er met een verwachtingsvol hart naar uit.

Als toegift, nog een impressie filmpje van ons discipelschapskamp van afgelopen week.

Wat een feest!

Eén van de grootste gebeurtenissen uit de geschiedenis van Melusi Christian Community vond plaats van 31 maart tot en met 2 april: onze eerste jeugdconferentie. Met het thema King of Hearts hebben we maar liefst 9 sessies verzorgd, waarin werd gesproken over verschillende onderwerpen, zoals het Vader hart van God, Jezus die de plaats in neemt voor jou, wat de bijbel zegt over voorouder verering, enkele getuigenissen, verhalen over wonderbaarlijke genezingen, enzovoort. In één van de middagprogramma’s hielden we ook een talentenshow, en jawel dat was een groot succes. Ondanks dat de opkomst niet zo groot was als eerder verwacht, hebben de bijna 300 deelnemers per dag genoten van de eerste conferentie. Brandien had speciaal voor de conferentie een lied geschreven met de titel King of Hearts. Naast dat een grote groep Jezus heeft aangenomen, hebben we ook een heel aantal gesprekken mogen voeren met jongeren die met zichzelf in de knoop zaten, mede ook vanwege hun bindingen met voorouder verering. Bijzonder om te zien dat een aantal van deze jongens op de derde dag helemaal openbloeiden! En misschien nog wel het beste van alles: elke ochtend begonnen we de dag samen met 80 medewerkers, vrijwilligers, discipelen, residents en Australiërs. God zorgde voor eenheid, en voor een geweldige eerste conferentie. Wat een feest, aan Hem alle eer!

Een korte impressie van MYC kan je vinden in onderstaand filmpje:

Melusi Youth Conference komt eraan

Langzaam aan begint de spanning op te lopen… Gezonde spanning hoor, een mix van opgewondenheid en passie voor wat er komen gaat. Met als thema: King of Hearts, hopen we aankomende donderdag tot en met zaterdag ongeveer 1000 jongeren per dag  te ontmoeten hier op het voetbalveld van Melusi Christian Community. Het organiseren van onze eerste jeugdconferentie is ook best spannend. Hoe komen we aan een grote tent, een podium, een goede geluidsinstallatie, een juiste dataprojector, genoeg vrijwilligers, de juiste sprekers en muzikanten? Al deze vragen zijn de afgelopen weken meerdere keren langs gekomen, en één voor één afgehandeld. De lastigste vraag was misschien wel: hoe kunnen we 1000 jongeren van lunch voorzien? En ook dat lijkt te lukken! En dan ook nog eens met de beste kok uit ons eigen Dundee!

Ook hebben we de afgelopen weken veel aan promotie gedaan. Dundee is versierd met 5 grote banners. En het Melusi team is bij elke middelbare school op bezoek geweest. In korte tijd zijn bijna 10.000 flyers uitgedeeld.

Maar als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de arbeiders. De afgelopen dagen staan dan ook – naast alle organisatorische activiteiten – vooral in het teken van gebed. Gebed om onze harten voor te bereiden, en om de harten van de jongeren voor te bereiden. Daarnaast ook de tijd om onze geestelijke wapenuitrusting aan te doen, want reken maar dat er in ieder geval één niet zit te wachten op deze jeugdconferentie.

En in alles zijn we ook ontzettend dankbaar. We zien dat het de juiste tijd is voor de jeugdconferentie. Heel veel puzzel stukjes vallen op de juiste plaats. Ook als het komt op het gebied van donaties en giften. Zo hebben we enkele duizenden flesjes water en prik mogen ontvangen, en andere mensen hebben weer een hele koe (!), een heel varken (!) of 50 levende kippen (!) geschonken… jawel, ook het vlees is voorzien voor de komende dagen. Ook onze thuisgemeente Eglesia heeft geweldig meegeholpen in het mogelijk maken dat we de technische apparatuur kunnen huren.

Nu, het is tijd om te gaan knallen! Om Jezus alle glorie te geven, de Koning van ons Hart!

MYC a6-04