Belangrijk nieuws: verandering van bankgegevens

Beste sponsor, familie en vrienden,

In 2012 hebben wij (Daniel & Elske) afscheid moeten nemen van onze zendingsorganisatie WEC. Voor u als sponsor betekent dat, dat we u verzoeken om het rekening nummer waarnaar uw gift verzonden wordt, te wijzigen naar het nummer dat verderop vermeld staat.

De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van het zoeken naar die nieuwe organisatie. Daniel en Elske hebben met diverse organisaties contact gehad en het heeft er lange tijd naar uit gezien dat zij een geschikte organisatie hadden gevonden. Om diverse redenen is dit uiteindelijk toch niet haalbaar gebleken. Aangezien het dienstverband bij de WEC op 1 april jl is afgelopen, heeft de thuisgemeente van Daniel en Elske, Eglesia in Apeldoorn, toegezegd hen te willen ondersteunen. Concreet betekent dat voor deze overgangsperiode dat zij in praktische zin de financiële stromen zullen faciliteren en zich verantwoordelijk weten voor Daniel en Elske in membercare en mogelijke crisissituaties.

Of Eglesia ook voor langere tijd als uitzendingsgemeente voor Daniel en Elske zal fungeren is nog niet besloten. In de komende periode zal de gemeente zich bezinnen op het invullen van deze rol en de mogelijkheden die de gemeente hiervoor heeft. Aangezien dit voor Eglesia een nieuwe stap is zal deze beslissing niet op korte termijn genomen kunnen worden.

Voor u is het belangrijk om te weten dat Daniel en Elske een achtervang hebben middels hun thuisgemeente Eglesia en dat uw giften voortaan overgemaakt kunnen worden naar:

rekening nr. (NL66 RABO 00) 1519.50.725

t.n.v. EGLESIA te APELDOORN

o.v.v. TBV ZENDING DANIEL EN ELSKE.

Gemeente Eglesia is een ANBI instelling en giften zijn belastingaftrekbaar. Giften met aangegeven bestemming worden zonder aftrek van onkosten aan de betrokken zendelingen overgemaakt.

Met vriendelijke groet,
Namens Daniel en Elske,
De ThuisFrontCommissie

PS Voor vragen kunt u het contactformulier gebruiken. Op de support pagina kunt ook vinden hoeveel van onze budget gedekt is door vaste gevers.

Belangrijk nieuws van Danielske

Lieve familie en vrienden, beste achterban,

De meesten van jullie zullen grotendeels op de hoogte zijn van de ontwikkelingen tussen onze zendingsorganisatie WEC en ons project Melusi. In deze email willen we de situatie kort verder toelichten en uitleggen welke consequenties dit eventueel zal hebben.

WEC en Melusi
Kort voordat wij in november 2011 vertrokken naar Zuid Afrika, hebben wij ons aangesloten bij zendingsorganisatie WEC in Emmeloord. Deze organisatie opereert wereldwijd. Het project Melusi, waar wij opnieuw naar toe zouden gaan, viel onder hun organisatie. Althans dat dachten wij. Na een bezoek van enkele internationale directeuren van WEC en na het opstappen van het WEC leidersechtpaar in Zuid Afrika, zijn alle WEC bedieningen (waaronder Melusi) tegen het licht gehouden. Toen bleek dat Melusi helemaal geen officiële WEC bediening was. Hierop heeft Melusi in april van 2012 voorgesteld een samenwerkingsverband aan te gaan met WEC. Immers WEC en Melusi werkten al 7 jaar lang samen. Dit is uiteindelijk in juni van 2012 door WEC Zuid Afrika afgewezen, met als reden dat de doelstellingen van WEC en die van Melusi te veel zouden verschillen. In diezelfde maand zijn wij als medewerkers van WEC en Melusi dus voor de keuze gesteld: gaan wij verder met onze zendingsorganisatie of gaan we verder met het project Melusi?

Teleurstelling
Wij waren teleurgesteld dat we – binnen een jaar na onze uitzending – al voor een dergelijke keuze werden gesteld. Het viel ons ook niet mee. Na een periode van vasten en bidden, sprak het boek Ruth tot ons. Eensgezind hebben wij (Elske en Daniel) besloten dat we onze roeping moeten volgen en dat is het Melusi project. Nadat we hier in Nederland nog hebben geprobeerd een oplossing te vinden om samen met WEC verder te gaan, bleek dit niet mogelijk. Ook WEC Nederland, de nederlandse afdeling van WEC, betreurt de gang van zaken erg en vindt het erg jammer dat wij vertrekken. Per 1 maart 2013 zullen we dan ook daadwerkelijk WEC gaan verlaten.

Wat houdt dit in?
In principe verandert er eerst niet heel veel. Een aantal van de begeleidende activiteiten die door de WEC organisatie worden uitgevoerd, hopen we op tijdelijke basis onder te brengen bij Eglesia. Hierover zijn we in gesprek. Onze intentie zal wel zijn om een andere, passende  zendingsorganisatie te zoeken. Dit zal mogelijk wat tijd in beslag nemen, omdat we hierin toch graag de juiste keuze willen maken. Wat het overmaken van uw donaties betreft, betekent dit dat in de komende maanden naar de juiste oplossing gezocht zal worden. Wij willen hierop nog niet vooruitlopen. Dit houdt in dat vooralsnog het bestaande rekeningnummer gebruikt kan worden. Mocht dit gaan veranderen, dan zullen wij u hierop zo snel mogelijk attent maken.

Bemoediging
In alle ‘onrust’ van een dergelijke niet gewilde keuze, zien we dat God trouw is en doorgaat met zijn werk. Juist dat hebben wij mogen ervaren de laatste drie maanden bij Melusi. Daarom kijken we met nog meer vertrouwen naar de toekomst, omdat wij weten dat God Zijn plannen zal volbrengen. Natuurlijk vinden we het jammer dat wij afscheid moeten nemen van de WEC! Wij hebben een goede tijd gehad bij de organisatie en er zijn vele waardevolle vriendschappen uit ontstaan. Onze relatie met WEC Nederland is bijzonder goed en zal ook bijzonder goed blijven. We zijn God dankbaar dat wij voor een korte tijd deel uit mochten maken van deze mooie organisatie en deze groep mensen. Wij wensen hen Gods zegen toe!

Een hartelijke groet uit het mooie Vaassen,

Daniel, Elske en Levi van de Vlag

PS Op het babyfront is het nog erg rustig. Dus nog even geduld!

WEC conferentie

Elk jaar is er een groot happening bij WEC en dat is wanneer de veldconferentie plaatsvindt. Deze start morgen in Kaapstad, en ook wij zijn van de partij. Morgen gaat de wekker gewoon weer om 5.00 uur (zoals zo vaak de laatste tijd) en vertrekken we rond een uurtje of 6 richting Durban. Daarvandaan vliegen we naar Kaapstad. Nog een behoorlijke onderneming met wat risicofactoren:

* We moeten allereerst 4 uur rijden naar het vliegveld. Rond 10 uur drop ik Chantal (een NL meisje bij ons uit de kerk en voor 7 maanden hier nu op Melusi), Elske en Levi.

* Ikzelf rij dan naar Durban toe, naar het WEC hoofdkwartier, waar niemand meer is, maar waar de buurvrouw van 50 meter verderop wel het hek voor mij wil open doen.

* Daarna brengt deze aardige mevrouw mij naar het Moses Madiba stadion (je weet wel, halve finale WK 2010). Daar moet ik met de shuttle bus naar het vliegveld terug.

* Ik hoop zo rond 12.00 terug te zijn op het vliegveld, en om 13.10 uur vliegen we naar Kaapstad.

* Om 15.30 uur komen we aan op Kaapstad, en dan worden we rond 16.00 uur opgehaald met een taxi naar ons conferentie oord in Simonstown (zo’n 45 km van het vliegveld)…

Tja, ik hoop dus dat dit allemaal goed gaat 😉

Verder is het goed om te weten dat het een hele belangrijke veldconferentie wordt, des te meer omdat er op dit moment een leiderschapscrisis is. De huidige veldleiders zijn 3 weken voor de conferentie afgetreden, en belangrijk is dat er nu in het veld een geest van eenheid is. Wilt u hiervoor ook bidden?

Wij verblijven uiteindelijk twee weken in Kaapstad. Na de conferentie van 5 dagen, gaan we 4 dagen de WEC bedieningen van Kaapstad bezoeken, en daarna plakken we 3 dagen vakantie eraan vast. Elske viert haar verjaardag dus in Kaapstad… er zijn slechtere plaatsen om je verjaardag te vieren!

Hartelijke groet,

Daniel, Elske en Levi

Op cursus

Afgelopen week mochten Elske en ik een weekje op cursus. Deze cursus volgende we – samen met een Duitse familie – in Brakpan, vlakbij Johannesburg. De cursus ging over hoe om te gaan met kinderen met trauma’s en werd georganiseerd door Rainbows of Hope. Een erg educatieve cursus met veel praktische informatie. Als je bedenkt dat 1,5 miljard kinderen (van de in totaal 2,2 miljard kinderen) op een of andere manier worden aangemerkt als risicogroep of kinderen met een trauma, dan begrijp je pas hoe groot het probleem wereldwijd is. In Zuid Afrika zijn er eveneens veel problemen. Kinderen krijgen hier niet altijd een goede opvoeding, en soms lijdt dit tot grote trauma’s. In Dundee herkennen we veel van deze kinderen, veelal omdat ze op de straten zwerven. En daarnaast zien we veel getraumatiseerde kinderen in de verschillende townships. Soms weten we de achtergrond er niet van, maar je moet bedenken dat door de grote problematiek hier (alcoholmisbruik, werkloosheid), veel kinderen de dupe hiervan zijn. Vaak gaat dit gepaard met seksueel misbruik, agressiviteit, kindermishandeling, etc. In deze cursus mochten we leren om dergelijke kinderen te kunnen identificeren, met ze te communiceren en te helpen. Dit natuurlijk in samenwerking met lokale sociale werkers. Een leerzame cursus met veel nieuwe inzichten!

Bezoek

De maand Februari is de maand van de bezoekjes. Altijd leuk! Gisteren zijn de Familie van Drogen en de familie van Rooijen aangekomen. Zij zijn in een orientatiefase om te kijken in welk project zij als gezin mogelijk willen gaan dienen. Leuk om even Nederlands bezoek te krijgen en ze te verwelkomen met een lekkere braai.
Het weekend van 11 en 12 februari gaat Daniel voor een bezoekje naar een missiepost in Lesotho. Dat is ruim 5 uur rijden gevolgd door de beruchte en beroemde Sani Pass. De missiepost ligt op 3200 meter hoogte, dus dat wordt zelfs in de zomer dikke truien mee!
Het weekend daarna komt Dione uit Canada op bezoek. Zij heeft 4 jaar bij Melusi gewerkt en we kijken er naar uit om ook haar hier weer te ontvangen en leuke activiteiten met haar te doen.
En als klap op de vuurpijl komt in de laatste week van Februari ook de regionale directeur van de WEC langs, Patrick & Robyn Johnstone, bekend onder andere van het boek Operation World. Het beloofd een boeiende maand te worden…

Kidsclub Kwasithole

Afgelopen maandag was de eerste kidsclub in Kwasithole sinds anderhalf jaar! Wat een vreugde. We vinden het zo mooi om dit weer op te pakken. Nu, de leidster van de kindercreche (Nomkozi genaamd) heeft de leiding in handen. Wij van Melusi ondersteunen en helpen bij deze kidsclub. Goed om te zien dat er ‘local ownership’ is om deze kinderen de verhalen van de Bijbel te leren kennen. Wij zijn God dankbaar dat Hij door ons heen werkt met het bereiken van deze kinderen.

 

Werkschema @ Melusi

Vanaf deze week zijn we voor het eerst echt onze werkschema aan het draaien. Daniel is elke ochtend verantwoordelijk voor de Food-4-workers, circa 10-12 mama’s en papa’s die voor ons een ochtend komen werken. Daarnaast heeft hij nu de leiding over de groententuin. Elske is twee ochtenden in de week in de grote keuken, en daarnaast 1 dag in de week in de care center. Per januari gaan we op donderdag ochtend beginnen aan onze taalstudie met een coach. Maandagmiddag gaan Elske en ik gezamenlijk de Kwasithole kidsclub weer draaien, in samenwerking met een mama van de Kwasithole creche (Kwasithole is een township hier vlakbij). Dinsdagmiddag is Daniel op kantoor, en probeert dan de IT vraagstukken op te lossen en een website voor Melusi de lucht in te brengen. Woensdag middag is outreach voor Daniel, donderdagmiddag is Elske op outreach. En vanaf januari op vrijdagmiddag gaat Daniel zich bezighouden met een nieuwe tienerclub. Je leest het, genoeg te doen…

Want buiten het gewone schema heb je ook nog: care center devotions, ontbijt en avondeten voor de residents, residents sessions (bijbelstudies), duty missionary (wat zoveel inhoudt als het controleren van de kamers van de residents en het inschrijven van nieuwe residents), team devotions, donderdag gebed en avondmaal (om 6 uur ‘sochtends), ladies/men prayer, teammeetings, cell group, en nog veel meer… Dus een rustige week is er niet altijd bij. In het weekend proberen we zoveel mogelijk tijd voor het gezin te hebben, of juist onze vrienden hier op te zoeken.

Aan ons schema zal het niet liggen. En in de maand december zal de uitdaging nog groter worden, omdat een gedeelte van het team dan niet aanwezig is vanwege vakanties. Met andere woorden: we krijgen nog een paar extra taken! Gelukkig kunnen we ‘s avonds nog lekker bijtanken, en de werkdagen zijn ook niet al te lang. Om 16.30 uur ben je normaal gesproken klaar!

Church planting

Vorige week zijn wij in onze kandidaten opleiding bij de WEC uitgedaagd door een church planting opdracht. Het ging hierbij om in een moeilijk toegankelijk land een project als team op te zetten, waarbij noodhulp en gemeente stichting hand-in-hand gaan.Het team proces was hierin uitdagend: Wat is church planting precies, hoe kan je dit combineren met een noodhulp, hoe creëer je zo min mogelijk afhankelijkheden van de lokale gemeenschap, hoe betrek je de lokale gemeenschap er bij, welke randvoorwaarden zijn noodzakelijk om dit project te doen gelukken….

Het resultaat hiervan vind je terug in onze presentatie.