Kort verlof in Nederland

Nog drie dagen en dan zijn wij op kort verlof in Nederland. Een kleine maand zullen wij in Nederland verblijven en hopen in die tijd ook veel familie en vrienden te zien. De eerste dagen van ons verlof staan in het teken van het vernieuwen van onze paspoorten en het aanvragen van onze nieuwe visa. In de periode van zaterdag 23 augustus tot en met zaterdag 30 augustus zijn wij als gezin niet beschikbaar.

Wil je ons in deze periode ontmoeten, dan kan dit op één van de onderstaande data:

  • Zondag 31 augustus in gemeente Eglesia, 11:00 uur samenkomst en aansluitend koffie;
  • Zondag 7 september in gemeente Eglesia, 11:00 uur samenkomst en aansluitend koffie;
  • Zondag 14 september in gemeente Eglesia, 11:00 uur samenkomst, aansluitend informatie-bijeenkomst en van 14:00 tot 17:00 uur afscheidsreceptie bij Ingmar en Ida Ezinga, Floralaan 12.

Regelmatig krijgen wij ook de vraag, of wij iets nodig hebben voor onze periode in Nederland. Het meeste heeft de TFC al voor ons geregeld, maar mochten jullie ons willen helpen, denk aan het volgende:

  • Bid dat wij spoedig onze nieuwe paspoorten en visa kunnen krijgen;
  • Wij zoeken nog wat kinderkleding voor Levi (maat 104/110, schoenmaat 27/28) en Sarah (maat 86/92, schoenmaat 23/24);
  • Wij zoeken nog een recente laptop. De huidige wordt erg oud en traag en draait nog op XP.

Wij zien er naar uit om naar Nederland te gaan. Hopelijk ontmoeten we velen van jullie.

Groetjes en tot snel!

Belangrijk nieuws: verandering van bankgegevens

Beste sponsor, familie en vrienden,

In 2012 hebben wij (Daniel & Elske) afscheid moeten nemen van onze zendingsorganisatie WEC. Voor u als sponsor betekent dat, dat we u verzoeken om het rekening nummer waarnaar uw gift verzonden wordt, te wijzigen naar het nummer dat verderop vermeld staat.

De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van het zoeken naar die nieuwe organisatie. Daniel en Elske hebben met diverse organisaties contact gehad en het heeft er lange tijd naar uit gezien dat zij een geschikte organisatie hadden gevonden. Om diverse redenen is dit uiteindelijk toch niet haalbaar gebleken. Aangezien het dienstverband bij de WEC op 1 april jl is afgelopen, heeft de thuisgemeente van Daniel en Elske, Eglesia in Apeldoorn, toegezegd hen te willen ondersteunen. Concreet betekent dat voor deze overgangsperiode dat zij in praktische zin de financiële stromen zullen faciliteren en zich verantwoordelijk weten voor Daniel en Elske in membercare en mogelijke crisissituaties.

Of Eglesia ook voor langere tijd als uitzendingsgemeente voor Daniel en Elske zal fungeren is nog niet besloten. In de komende periode zal de gemeente zich bezinnen op het invullen van deze rol en de mogelijkheden die de gemeente hiervoor heeft. Aangezien dit voor Eglesia een nieuwe stap is zal deze beslissing niet op korte termijn genomen kunnen worden.

Voor u is het belangrijk om te weten dat Daniel en Elske een achtervang hebben middels hun thuisgemeente Eglesia en dat uw giften voortaan overgemaakt kunnen worden naar:

rekening nr. (NL66 RABO 00) 1519.50.725

t.n.v. EGLESIA te APELDOORN

o.v.v. TBV ZENDING DANIEL EN ELSKE.

Gemeente Eglesia is een ANBI instelling en giften zijn belastingaftrekbaar. Giften met aangegeven bestemming worden zonder aftrek van onkosten aan de betrokken zendelingen overgemaakt.

Met vriendelijke groet,
Namens Daniel en Elske,
De ThuisFrontCommissie

PS Voor vragen kunt u het contactformulier gebruiken. Op de support pagina kunt ook vinden hoeveel van onze budget gedekt is door vaste gevers.